1 064 Lozorňanov

1064 Lozorňanov sa zapojilo do hlasovania o prerozdelení časti dotácií obce. Rozhodli tak, ako bude použitých 12 768 € z rozpočtu obce. Za každým z hlasov vidím konkrétneho človeka, ktorý svojím hlasom vyjadril svoj názor ako by mali byť použitých 12 € z podielových daní. Vyjadril tým tiež svoju podporu skupine ľudí, o ktorých si myslí, že sú prínosom […]