Každý dar škole bude znásobený

Milí Lozorňania,

P1020674verím, že každému z nás záleží na našej obci. Dôležitejšie než čokoľvek iné sú vzťahy medzi nami a pozornosť, ktorú venujeme našim deťom. Prirodzene máme rôzne predstavy o prioritách, pretože každého z nás trápi niečo iné. Verím však, že na jednej veci sa zhodneme – na deťoch, ktoré chodia do našej školy. Oni raz budú určovať, ako sa bude žiť v Lozorne. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste bez ohľadu na to, či máte dieťa v Lozornskej škole alebo nie, podporili jej rozvoj.

Váš finančný dar znamená konkrétnu formu pomoci škole. Obec znásobí vašu štedrosť rovnakou sumou. Teda ak venujete 10 eur, obec pridá ďalších 10 eur. Zastupiteľstvo schválilo, že dary budú znásobované až do výšky 5 000 eur.

Prispieť môžete buď na číslo účtu  3249061005/5600, variabilny symbol 111 alebo navštívte darcovský portál www.dakujeme.sk. Nájdete tu výzvu s názvom Podpor školu v Lozorne. Každý váš dar bude v plnej výške venovaný našej škole. Prekvapme spoločne deti aj učiteľov v novom školskom roku darčekom – venujme im projektory, aby ich hodiny boli zaujímavejšie a pútavé.

Je dôležité venovať pozornosť práve učiteľom, lebo oni venujú svoj čas, poznanie a lásku našim deťom. Záleží im, aby deti chodili radi do školy. Práve zaujímavé a inšpiratívne vyučovacie hodiny sú cesta ako na to.
Dnes sú deťom aj učiteľom dostupné kvalitné materiály, pomôcky a informácie na internete. Mnohé však vyžadujú využitie moderných technológií. Pre väčšinu z nás je prirodzené, že využívame technológie v práci – pre učiteľov nie, nemajú možnosť operatívne využívať technológie  priamo v triedach. Venovaním daru na zakúpenie projektorov a notebookov dáme učiteľom príležitosť učiť inak.

Pridajte sa a pomôžte. Každý dar je cenný, aj ten najmenší. Ak škole spoločne venujeme 5 000 eur, obec pridá ďalších 5 000 eur.

Za 10 000 eur môžeme zakúpiť 7 projektorov (s držiakom a plátnom) a 10 notebookov.

Touto cestou venujem svoju polročnú odmenu za „poslancovanie“ škole. Spoločne to dáme. Poďme na to.

Ľuboš Tvrdoň

Chcete byť informovaný čo je nové v mojom blogu? Registrujte sa.

Advertisement

Ako by občania zmenili vstup do obce.

Začiatkom apríla 2015 sa v Lozorne stretla skupina ľudí s názvom “PRO LOZORNO”. Ide o neformálne združenie jednotlivcov, ktorým záleží na vzhľade našej obce. V krátkosti by som ho mohol nazvať ako Spolok pre okrášľovanie, zveľaďovanie a zviditeľňovanie Lozorna.

VVstup bez reklámždy s obdivom a nádejou vnímam odhodlanie a chuť ľudí venovať svoj voľný čas v prospech iných a obce. Za krátky čas dokázali identifikovať miesta, ktoré by sa mohli zmeniť k lepšiemu. Mňa najviac zaujal projekt architektonického riešenia vstupu do dediny.

Určite ste aj vy stretli s pojmom reklamný alebo vizuálny smog. Ide o zamorenie („znečistenie“) verejného priestoru nevkusnou, charakteru svojho okolia neprispôsobenou a veľkostne neprimeranou reklamou. Týka sa to aj našej dediny. Pri vstupe do Lozorna napočítate niekoľko reklamných tabúľ a billboardov, ktoré nepridávajú na vzhľade obce skôr naopak.

Otázka znie ako to riešiť? Mnohé z týchto reklám je umiestnených na súkromných pozemkoch. Tu ostáva len apelovať na majiteľov pozemkov aby prehodnotili svoj prístup k danej veci. V prípade verejných priestorov, treba nastaviť  pravidlá udeľovania povolení, ktoré v konečnom dôsledku podpisuje starosta.

Pre vašu pSmerovník na vstuperedstavu prikladám fotografie súčasného stavu, ako aj návrh ako by vstup do obce mohol vyzerať.

Touto cestou chcem poďakovať pánom Andrejovi Režuchovi a Mirovi Drahošovi, ktorí pripravili pracovné návrhy ako aj všetkým členom združenia PRO LOZORNO.     

Chcete byť informovaný čo je nové v mojom blogu? Registrujte sa.

Prečo som nehlasoval za plat starostu

Počas posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva sa okrem iného schvaľoval aj plat starostu. Plat starostu sa podla zákona prehodnocuje každý rok. Podľa nasledujúceho vzorca  vychádza starostovi plat 1698,84 eur.

1,98 (koeficient podľa počtu obyvateľov) x 858 EUR (priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve v r. 2014) = 1698,84 EUR

Obecné zastupiteľstvo môže schváliť aj zvýšenie platu starostu. Tak sa stalo v roku 2011 kedy bol plat zvýšený o 35%. S rovnakým navýšením bol schvaľovaný plat až do súčasnosti.

Každý z nás niekde pracuje a dostáva za svoju prácu odmenu. Zvýšenie platu je spojené so spokojnosťou zamestnávateľa s našou prácou alebo s dobrými hospodárskymi výsledkami firmy. Zvýšenie platu nie je niečo automatické a pravidelné. O to viac by toto rozumné pravidlo malo platiť ak ide o verejné financie našej obce.

Preto som navrhol na poslednom zasadnutí, aby zastupiteľstvo schvaľovalo navýšenie platu starostu každý štvrťrok na základe dosiahnutých výsledkov práce. Starosta sa rozkričal, že kde beriem odvahu niečo také navrhovať a že on nebude počúvať takéto návrhy. Môj návrh neprešiel. Obecné zastupiteľstvo schválilo väčšinou automatické zvýšenie platu starostu o 35 % na 2293,43 EUR každý mesiac.

A to nie je všetko. Na tomto mieste som Vám chcel sprístupniť zvukový záznam so spomínaného schvaľovania (začiatkom roka obecné zastupiteľstvo schválilo, že všetky zasadnutia budú nahrávané a zverejňované na web stránke obci). Požiadal som starostu o záznam. Dostal som odpoveď, že zvukový záznam sa “stratil”….

S úctou,

Ľuboš Tvrdoň

Chcete byť informovaný čo je nové v mojom blogu? Registrujte sa.