Je to aj náš problém

Zmena klímy ovplyvňuje celý svet. Štíty polárnych ľadovcov sa roztápajú a hladina morí stúpa. V niektorých regiónoch sú extrémne výkyvy počasia a zrážky čoraz častejšie, zatiaľ čo iné oblasti zažívajú viac extrémnych horúčav a suchá. V nadchádzajúcich desaťročiach sa očakáva, že sa intenzita týchto vplyvov ešte zvýši. Vieme to zmeniť? Chceme to zmeniť? Uvediem pár príkladov.

V čase keď americký prezident odmietol podpísať parížsku klimatickú dohodu, primátor mesta  Pittsburgh,  avizoval, že jeho mesto bude aj napriek postoju federálnej vlády dodržiavať parížsku dohodu “v záujme našich ľudí, našej ekonomiky a budúcnosti”.

Starostka Madridu chce do roku 2019 púšťať do centra mesta len bicykle, autobusy a taxi. Madrid naviac plánuje do roku 2025 zakázať vjazd všetkým autám s  dieselovým motorom. Rovnako nórske Oslo chce dostať do roku 2019 z centra metropole všetky automobily.

Mnohé slovenské mestá sa pripravujú na zmenu klímy. Bratislava, Zvolen, Trnava,  Kežmarok prijali stratégiu adaptácie na zmenu klímy.

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je prvou samosprávou na Slovensku, ktorá si dala zmerať koľko skleníkových plynov vypúšťa svojimi aktivitami do ovzdušia.

Pýtate sa čo majú spoločné tieto príklady. Za všetkými spomenutými iniciatívami stojí miestna samospráva. Ocitáme sa v dobe kedy nemôžeme čakať na nariadenia od národných vlád alebo európskych inštitúcií. Musíme byť aktívny tu a teraz. Hľadať riešenia ako chrániť životné prostredie v našej obci. Nemôžeme čakať, že to niekto vyrieši za nás. Máme rovnakú zodpovednosť ako občania Zvolena, Madridu, či Pittsburghu.

Môžete si povedať, však separujeme odpad, vymenili sme neefektívne verejné osvetlenie za LED osvetlenie. To je ale málo. Mali by sme si dávať vyššie ciele.  Predstavte si,  že všetka energia použitá na verejne osvetlenie by pochádzala z obnoviteľných zdrojov energie. Napríklad slnečnej energie vygenerovanej v našej obci. Alebo by sme znížili spotrebu elektrickej energie v budovách v správe obce o 50 percent. Tak by bol náš vklad v prospech planéty väčší. Zároveň by sme boli dobrým príkladom pre iné samosprávy.

Často sa stretávam s názorom, že sú to drahé riešenia. Áno sú ale ďalšie odďalovanie investícií do tejto oblasti nás bude stáť len viac a viac vo forme sucha, prívalových dažďov, zmeny klímy, migrácie obyvateľstva.

Preto buďme aktívny. Tlačme na volených predstaviteľov samosprávy. Prichádzajme s návrhmi a riešeniami. Otvorme verejnú diskusiu  na túto tému. V  duchu „Mysli globálne, konaj v Lozorne.“

 

 

Advertisement

Vťahovanie občanov do rozhodovania samosprávy je dobrá vec

Na začiatku chcem poďakovať všetkým, ktorí si našli čas na diskusiu o Architektonickej štúdii lokality OV2 (MAN Truck & Bus Centrum + Obchodné centrum).  Rád by som podotkol, že vťahovanie občanov do verejnej diskusie je dobrá vec. Pre tých čo  nestihli alebo im iné dôvody bránili v účasti  prikladám video záznam.

Zároveň zverejňujem plagát s programom akcií v CK Lozorno na mesiac apríl 2018 . Plagát, ktorý podľa mojich informácií dal stiahnuť pán starosta z obehu a kvôli podobe a obsahu  sa niekto  vyhrážal zamestnancovi obce, že podá na neho trestné oznámenie a že sa postará o to, že bude z práce prepustený. Zvážte sami.

Program_CK_april2018_mesacny

Ja osobne by som rád v tomto mesiaci upozornil na divadelnú premiéru nášho ochotníckeho divadla, ktorá sa bude konať 21.4.. Predstavenie sa volá LUIGIHO SRDCE alebo poprava tupým mečom. Rok aj pol sme predstavenie pre Vás pripravovali, a tak Vás srdečne pozývame . Tešíme sa na Vás.

divadlo-foto-4-web

PlagátLS