Budeme mať MAN centrum v Lozorne?

Vzhľadom na to, že vypadol zvukový záznam zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Lozorne konaného 25.1.2017 (technické príčiny práve pred prerokovávaným bodom) pripravil som pre Vás video blog, kde opakujem rovnaké argumenty ako na zastupiteľstve proti výstavbe MAN Truck Bus Centra. Toto centrum sa má stavať pred Lozornom. Je len na škodu, že nemôžete počuť aj druhú stranu.
Zastupiteľstvo v Lozorne v stredu 25.1.2017 schválilo negatívne stanovisko k spomenutej stavbe. Čo stále ešte nič neznamená. Tu je zámer investora, z ktorého som čerpal informácie.

Pán Bečár ma poprosil zverejniť nasledovné stanovisko a dokumenty. Je to reakcia na zverejnený video blog.

Stanovisko pána Bečára

Vizualizácia – D2 Centrum

Vizualizácia MAN Praha

MAN Bratislava, Rožňavská ulica

Stanovisko obce Lozorno

Územný plán obce

Legenda 1 – Územny plán obce

Legenda 2 – Územny plán obce

Grafické znázornenie – Územný plán obce

 

 

Advertisement

14 thoughts on “Budeme mať MAN centrum v Lozorne?

  • Za diaľnicou by mohlo byť veľa vecí, ale spoločnosť Man si vybrala práve toto miesto, aj z dôvodu, že je to v súlade s územným plánom obce a je súčasťou D2 centra, ktoré je mimochodom asi 400 metrov od dediny. Troška ma mrzí, že sa zabúda, že Man centrum je časťou D2 centra, ktoré sa bude skladať z modernej benzínovej pumpy s 24 hodinovým shopom, ktorej výstavba sa začne hneď ako to počasie dovolí a mala by byť dokončená už 30.9.2017. Na čerpaciu stanicu by mala nadviazať obchodná zóna. Rád by som tam videl obchody a služby, ktoré nám v Lozorne chýbajú.

   Máte pravdu, každé pracovné miesto je dobré. Teraz síce žijeme v dobe, ktorá praje automobilovému priemyslu, od ktorého je Lozorno dosť závislé, ale toto asi nebude stále a potom možno budeme v Lozorne radi, že niekto vybudoval D2 centrum a vytvoril nové pracovné miesta a rozšíril dostupnosť služieb v Lozorne.

   Páči sa mi

   • Je zbytočné sa presvedčovať o tom, kto si čo vybral . Spoločnosť MAN si vybrala z toho čo jej niekto – v tomto prípade developer ponúkol . nevidím dôvod, prečo by spoločnosť MAN mala svoj zámer tlačiť na túto stranu takto blízko k obci – mám za to že v jej prípade asi nebude rozhodujúce , či jej zámer je na ľavej alebo na pravej strane diaľnice D2. To či je daný zámer v súlade s územným plánom je podľa môjho presvedčenia prinajmenej sporné . Toľko citovaný územný plán v danej veci hovorí o “obchodnom centre ” . To že toto obchodné centrum a jeho účel ďalej špecifikuje slovami ” navrhnutom ako spádová občianska vybavenosť pre okolité sídla …. a súčasne ako vybavenie pre medzinárodnú tranzitnú automobilovú dopravu pri diaľnici D2 Bratislava – Brno” neznamená, že sa má jednať o stavby účelovo určené na plnenie iného účelu ako je obchodné centrum . Ja osobne som presvedčený , že stavba s účelom predaja, umývania a opráv kamiónov a autobusov do obchodného centra nie sú a ani tam nepatria .
    Pracovné miesta v servise a predaji kamiónov sú rovnako súčasť autopriemyslu a teda o diverzifikáciu sa nejedná .

    Páči sa mi

 1. Dobry deň p.Tvrdoň, mám na Vás niekoľko otázok,
  1.) Stavebná komisia na svojom zasadnutí 26.11.2016 na ktorom ste sa zúčastnili, vydala súhlasné stanovisko k plánovanej výstavbe MAN Truck Bus Centra pri Lozorne. Na základe tohto Vášho stanoviska dal starosta súhlasné stanovisko obce. Prečo ste vtedy dali súhlas a teraz ste proti? Čo sa za tie dva mesiace zmenilo?
  2.) Na zasadnutí OZ ste vo Vašom vystúpení o územnom pláne, z jej textovej časti uviedli len časť, ktorá hovorí o obchodnej zóne, ďalej sa v texte hovorí aj o medzinárodnej a tranzitnej doprave – toto ste zamlčal úmyselne? účelovo? alebo z nevedomosti? Prečo ste nepripojil k svojej rozprave aj grafickú časť UP?
  3.) Vo svojom videokomentári ste uviedol, že MAN centrum na Rožňavskej ul.v BA nieje v blízkosti obytných budov. V skutočnosti je 140 – 150m od rodinných domov. Zámer? Účelovosť? Nevedomosť?

  Vážený p.Tvrdoň
  Váš postoj k plánovanej výstavbe MAN Truck Bus Centra je podľa môjho názoru viac podložený emóciami ako argumentmi. Polovičná pravda alebo zámerné tendečné vyberanie informácií z kontextu alebo z celku, nieje prípustné pri obhajobe pravdy a práva.
  Myslím si, že vy ako poslanec OZ Lozorno zavádzate a dezinformujete občanov Lozorna a vkladáte im falošné nádeje na možnosť riešenia vyfabulovaného problému.
  Vopred Ďakujem za odpovede a vyvodenie záverov

  Páči sa mi

  • Azda nechceme porovnávať bývanie v dosahu Rožňavskej ulice v BA oproti bývaniu v Lozorne . To je myslím tendenčné , nekorektné a účelové . Každý kto býva v dosahu Rožňavskej ulice má iste iné legitímne očakávania a iné priority ako ten čo býva v Lozorne – na tom sa azda zhodneme .

   Páči sa mi

 2. Pan Hurbanič cením si Váš záujem o túto tému. Predpokladám, že väčšinu informácii máte z druhej ruky, vzhľadom na to, že na zastupiteľstve som Vás nevidel a zvukový záznam z tohto bodu neexistuje (záznam vypadol pre bodom kde sa hovorilo o MAN centre – technicky problém).
  1. Ja som vnímal stretnutie pána Bečára so stavebnou komisiou 26.11. ako informatívne. A nie, že poskytujeme stanovisko k tejto stavbe. Pán Bečár sa objavil na komisii bez toho, aby sme dostali dopredu podklady na preštudovanie. To znamená, že som ani nemohol byť pripravený poskytovať stanovisko. Moja chyba je, že som si nevyžiadal zápisnicu z tohto stretnutia a neskontroloval čo je v nej. Obec Lozorno až 5.1.2017 zverejnila oficialny zámer výstavby MAN centra a vyzvala občanov na pripomienkovanie. To znamená po tomto dátume oficiálne stavebná komisia zasadala 23.1. a odmietla výstavbu MAN centra. Obecné zastupiteľstvo následne odmietlo výstavbu MAN centra svojim uznesením z 25.1. 2017.
  2. Čo sa týka územného plánu, tak za týmto by som nehľadal žiadnu účelovosť. Ako ste si všimli vo svojom video blogu som ho citoval celý. Stále si ale myslím, že spomenutá stavba nie je v súlade z územným plánom. Predmetné územie je určené ako občianska vybavenosť. Odhadujem, že aj samotná skratka týchto území OV1 a OV2 skrýva v sebe slová občianska vybavenosť. Preto si myslím, že spomenuté centrum by tam stáť nemalo. Aj samotný zámer od investora hovorí o priemyselnej stavbe.
  3. MAN na Rožňavskej ulici vytiahol ako prvý pán Bečár. Uviedol ho ako príklad. Ja som len na to reagoval, že Rožňavská ulica svojim charakterom je ulica priemyselná a administratívna. A že na tejto ulici rodinné domy nie su. A taktiež, že Lozorno by si asi z Rožňavskej ulici brať príklad nemalo. A za tým si stojím.
  Nemyslím si, že problém s MAN centrom je problém pána Tvrdoňa. Je to problém ďalších občanov v Lozorne, ktorí aktívne pripomienkovali túto stavbu. Tak ako mnoho iných občanov Lozorna aj ja si myslím, že MAN centrum by tam nemalo stáť, pretože ide o priemyselnú stavbu. A tá by mala byť umiestnená za diaľnicou. A na takýto názor mám plné právo. Som poslanec a mňa zastavujú ľudia v Lozorne a komunikujú svoj nesúhlas so spomenutou stavbou. A keďže sa s názormi ľudí stotožňujem, tak aktívne presadzujem tento pohľad aj na zastupiteľstve. A zamietavé stanovisko zastupiteľstva k tejto stavbe z 25.1. ma utvrdzuje, že konám správne. Samozrejme vy si môžete myslieť opak. A o tom je demokracia.
  Chcem Vám poďakovať za Váš záujem o problematiku. Ľuboš Tvrdoň

  Páči sa mi

 3. Poslanec obecného zastupiteľstva má zodpovednosť voči všetkým občanom, voči všetkým subjektom a musí pri svojej činnosti rešpektovať a dodržiavať zákony a iné normy tohto štátu. Preto je veľmi dôležité, aby sa poslanec dôkladne a objektívne oboznámil so skutočnosťami, ktoré ide verejne komentovať. Je jeho zodpovednosťou, aby občanov rovnako aj informoval a v súlade s tým rozhodoval.

  A toto sa podľa mňa úplne nestalo ani v danom videu a podľa informácii, ktoré mám od ľudí, ani na zastupiteľstve. Odznelo veľa nepresností a dezinformácii. Podľa rýchlosti hlasovania a informácii, ktoré mali poslanci k dispozícii, považujem toto hlasovanie za úplne bezpredmetné a argumenty uvedené v uznesení až za absurdné. Každý si môže spraviť názor keď si prečíta vyjadrenie druhej strany na video uverejnené v blogu http://d2centrum.sk/stanovisko. Máme tu zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktoré musia rešpektovať tak poslanci, občania aj všetky podnikateľské subjekty a štátne orgány a všetky stavby musia byť realizované v súlade s týmito predpismi.
  To, či je stavba v súlade s územným plánom alebo nie, je oprávnený rozhodnúť len stavebný úrad, a to v súlade so stavebným zákonom.

  Poďme v Lozorne konečne viac objektívne poznávať, odborne diskutovať a hlasovať na základe skutočných a kvalifikovaných stanovísk. Nepresných, nepravdivých a demagogických informácii bolo v minulosti v Lozorne už dosť a mrzí ma, že sa v tom pokračuje.

  Páči sa mi

  • Veď o to ide – máme tu zákony a nimi stanovené postupy . Zámer MANu je aktuálne predmetom zisťovacieho konania na OkÚ Malacky a do neho sa môže verejnosť, obec a jej orgány zapojiť . Toto im garantuje zákon a súčasný právny poriadok a z tohto pohľadu sú aktivity poslanca aj zastupiteľstva skôr hodné podpory než spochybňovania . Dôkazom je nakoniec aj to akú mieru diskusie a angažovania sa ľudí projekt v Lozorne aktuálne vzbudil . Ak hovoríme o nepresnostiach možno by stálo za to si prečítať aj zámer investora tak ako bol spracovaný a zverejnený – je ich tam tiež hodne a dúfam, že ich ten konajúci úrad riadne vyhodnotí . Ja si myslím, že takýto projekt by mal byť z hľadiska jeho vplyvov na ŽP riadne posúdený v príslušnom konaní a preto som všetkými desiatimi za to, aby sa tak stalo .Ak je investor presvedčený o svojej pravde iste ju ustojí a v konaní o posudzovaní vplyvov , resp. sa v ňom nájdu oparenia tieto minimalizujúce nad rámec súčasného zámeru .

   Páči sa mi

   • Prepáčte ale nemám pocit, že o to ide. Dokonca aj video, ktoré šíri dezinformácie o tom projekte je stále verejne dostupné. A nikde som nevidel ani snahu o nápravu.

    Páči sa mi

 4. Vazeni,
  pridavam sa na stranu tych, ktori su proti vystavbe MAN centra.
  Asi je tazko spochybnit, ze sustredenie a pohyb velkych nakladnych aut a autobusov nam nepomoze zlepsit ani udrzat charakter Lozorna. Tento projekt jednoznacne jednoznacne zhorsi dedinsky charakter nasej obce – prakticky jedinej devizy, ktore mame.
  Hlavnym problemom TRUCK centra, je, ze sa nachadza prilis blizko nasej obce. Stacilo by zopar kilometrov dalej.
  Suhlasim s poznamkou p. Becara – podme odborne diskutova a zvazovat vsetky argumenty.
  Len si uvedomme, co sa v poslednych dvoch desatrociach deje – dialnica D2 sama o sebe nie je vyhra, nachadza sa prilis blizko Lozorna, ale to je minulost, ktoru nezmenime.
  “Vyhodna” poloha Lozorna v zmysle dostupnosti sa zacala vyuzivat na logisticke parky na druhej strane dialnice. Je to skutocne prijemny pohlad? Ja osobne ked prichdzem domov sa kazdy krat zamyslam, co sa to s nasim okolim deje. MAN centrum je precedens, pretoze je to pokracovanie industrialnej vystavby – akokolvek “ekologickej”, stale industrialnej, ale tentokrat an druhej strane dialnice a v blizkosti obce.
  Je velmi jednoduche si predstavit, co bude nasledovat. Vyhoda dostupnosti zostane a bude lakat dalsich investorov. Slovensko bude najblizsich 10 rokov stale atraktivnym miestom na investicie. Najprv to boli logisticke parky, teraz je to MAN centrum – to skutocne nevidime, ze toto bude nadalej pokracovat? Peniaze maju mocnu silu a cestu si najdu.
  Myslim si, ze sme na kritickom rozcesti, co sa tyka buducnosti Lozorna. Alebo tento proces “obostavania” obce zastavime teraz, alebo za niekolko rokov Lozorno nespozname a nebudeme sa domov radi vracat.

  MUDr. Martin Minarovic

  Páči sa mi

 5. Pán Martin Bečár tvrdíte, že tu nejde o legitímne postupy zapojenia sa verejnosti a hľadania vyváženia záujmov investora so záujmami dotknutej verejnosti a verejným záujmom na nezhoršovaní životného prostredia, čím naznačujete , že asi ide o niečo iné . A o čo teda ide , mohli by ste to prosím konkretizovať ? Asi mám nejaký blok či vlčiu tmu , ale ja to iné neviem identifikovať . Inak v tom videu žiadne dezinformácie nevidím , len odlišný názor a pohľad na daný zámer niekoho , kto okrem iného mňa a kopu ľudí v Lozorne už párkrát svojimi činmi presvedčil , že sa snaží hľadať pravdu a riešenia a že ako poslanec naozaj zastupuje svojich voličov a obhajuje verejný záujem a snaží sa pomôcť aj tam kde iní zlyhávajú ( čo žiaľ o mnohých iných volených zástupcoch v našej samospráve aj po osobných skúsenostiach tvrdiť nemôžem ) . Ten je asi logicky iný ako Váš pohľad developera, ale sám voláte po diskusii – tak predpokladám, že počítate s tým, že v nej budete mať aj oponenta . Som presvedčený, že nemáte na mysli tie tzv. diskusie bez skutočného protinázoru . Mal som sám s Vaším otcom krátku diskusiu o tomto zámere a považoval som to za fajn a prospešné , aj keď ma výsledok nie úplne potešil – ale nedovolil by som si obviniť ho z demagógie . Inak ak by celá táto doterajšia diskusia mala za následok aj len tie zmeny a korekcie zámeru , ktoré už boli deklarované, tak aj to je – aspoň pre mňa – už posun oproti pôvodnému zámeru, za ktorý to stálo .

  Páči sa mi

 6. Dobrý deň pán Krechňák,
   
  hovorím o diskusii  – vecnej, faktickej a konštruktívnej diskusii, ktorá je a bola vedená s odborníkmi na danú problematiku, na príslušných úradoch a aj osobne s Vami  a aj s pánom Tvrdoňom.  Podľa môjho názoru toto video svojím obsahom ani formou k nej neprispelo, skôr naopak,  a to som napísal aj pánovi Tvrdoňovi. V prípade, ak budete mať záujem môžeme spolu diskutovať mimo tohto fóra aj na iné témy ako je projekt D2 centra.

  S pozdravom

  Martin Bečár

  Páči sa mi

  • Teším sa na budúce diskusie , tie posúvajú vždy veci dopredu . A tu v Lozorne je čo posúvať , myslím . Na akomkoľvek vhodnom fóre a bez vylučovania kohokoľvek z nej .
   Zdravím
   LK

   Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s