Odkaz pre starostu

V januári som navrhol aby sme sa ako obec pripojili do projektu „Odkaz pre starostu“. Obecné zastupiteľstvo môj návrh schválilo, čomu som sa veľmi potešil.

Pre tých, čo nevedia o čom je „Odkaz pre starostu“ , je tu krátke info.

Ide o to, že občania môžu zaslať akýkoľvek podnet starostovi, ktorého úlohou je tento podnet riešiť alebo aspoň naň reagovať a informovať občana.  Systém umožňuje občanovi prikladať fotografie.  Zároveň Vás informuje či je podnet v riešení alebo nie. To znamená, že z „obývačky“ informujete samosprávu o aktuálnych problémov v obci a vidíte či sa s Vašim podnetom samospráva zaoberá alebo nie. A nemusíte pritom osobne navštíviť obecný úrad. Ale …

Od konca októbra zastavil starosta možnosť posielať podnety občanov prostredníctvom tohto projektu na obecnej web stránke. Prikladám krátku štatistiku. Za osem mesiacov, počas ktorých bolo možné posielať odkazy, občania poslali 12 podnetov, čo je priemere 1,5 podnetu za mesiac. Starosta reagoval na 7 z nich.   Zdá sa Vám to veľa administratívy? Mne nie. Ale pán starosta usúdil, že toho je veľa a „Odkaz pre starostu“ na web stránke našej obci zrušil.

A čo teraz. Vychádzam z toho, že celý projekt „Odkaz pre starostu“ je  služba pre občana. Nič obec nestojí. Samospráva dostáva spätnú väzbu od občanov a podnety sa môžu rýchlejšie riešiť.  A zároveň, občania nemusia navštevovať obecný úrad.

Preto navrhujem, ak chceme aby sa vrátil „Odkaz pre starostu“ na stránku našej obce napíšme pánovi starostovi na starosta@lozorno.sk. Slušne ho poprosme aby svoje rozhodnutie prehodnotil a „Odkaz pre starostu“ vrátil naspäť. Možno nás vypočuje. A hneď aj idem na to.

Chcete byť informovaný čo je nové v mojom blogu? Registrujte sa.

 

Advertisement