Každý dar škole bude znásobený

Milí Lozorňania,

P1020674verím, že každému z nás záleží na našej obci. Dôležitejšie než čokoľvek iné sú vzťahy medzi nami a pozornosť, ktorú venujeme našim deťom. Prirodzene máme rôzne predstavy o prioritách, pretože každého z nás trápi niečo iné. Verím však, že na jednej veci sa zhodneme – na deťoch, ktoré chodia do našej školy. Oni raz budú určovať, ako sa bude žiť v Lozorne. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste bez ohľadu na to, či máte dieťa v Lozornskej škole alebo nie, podporili jej rozvoj.

Váš finančný dar znamená konkrétnu formu pomoci škole. Obec znásobí vašu štedrosť rovnakou sumou. Teda ak venujete 10 eur, obec pridá ďalších 10 eur. Zastupiteľstvo schválilo, že dary budú znásobované až do výšky 5 000 eur.

Prispieť môžete buď na číslo účtu  3249061005/5600, variabilny symbol 111 alebo navštívte darcovský portál www.dakujeme.sk. Nájdete tu výzvu s názvom Podpor školu v Lozorne. Každý váš dar bude v plnej výške venovaný našej škole. Prekvapme spoločne deti aj učiteľov v novom školskom roku darčekom – venujme im projektory, aby ich hodiny boli zaujímavejšie a pútavé.

Je dôležité venovať pozornosť práve učiteľom, lebo oni venujú svoj čas, poznanie a lásku našim deťom. Záleží im, aby deti chodili radi do školy. Práve zaujímavé a inšpiratívne vyučovacie hodiny sú cesta ako na to.
Dnes sú deťom aj učiteľom dostupné kvalitné materiály, pomôcky a informácie na internete. Mnohé však vyžadujú využitie moderných technológií. Pre väčšinu z nás je prirodzené, že využívame technológie v práci – pre učiteľov nie, nemajú možnosť operatívne využívať technológie  priamo v triedach. Venovaním daru na zakúpenie projektorov a notebookov dáme učiteľom príležitosť učiť inak.

Pridajte sa a pomôžte. Každý dar je cenný, aj ten najmenší. Ak škole spoločne venujeme 5 000 eur, obec pridá ďalších 5 000 eur.

Za 10 000 eur môžeme zakúpiť 7 projektorov (s držiakom a plátnom) a 10 notebookov.

Touto cestou venujem svoju polročnú odmenu za „poslancovanie“ škole. Spoločne to dáme. Poďme na to.

Ľuboš Tvrdoň

Chcete byť informovaný čo je nové v mojom blogu? Registrujte sa.

Advertisement