Ako by občania zmenili vstup do obce.

Začiatkom apríla 2015 sa v Lozorne stretla skupina ľudí s názvom “PRO LOZORNO”. Ide o neformálne združenie jednotlivcov, ktorým záleží na vzhľade našej obce. V krátkosti by som ho mohol nazvať ako Spolok pre okrášľovanie, zveľaďovanie a zviditeľňovanie Lozorna.

VVstup bez reklámždy s obdivom a nádejou vnímam odhodlanie a chuť ľudí venovať svoj voľný čas v prospech iných a obce. Za krátky čas dokázali identifikovať miesta, ktoré by sa mohli zmeniť k lepšiemu. Mňa najviac zaujal projekt architektonického riešenia vstupu do dediny.

Určite ste aj vy stretli s pojmom reklamný alebo vizuálny smog. Ide o zamorenie („znečistenie“) verejného priestoru nevkusnou, charakteru svojho okolia neprispôsobenou a veľkostne neprimeranou reklamou. Týka sa to aj našej dediny. Pri vstupe do Lozorna napočítate niekoľko reklamných tabúľ a billboardov, ktoré nepridávajú na vzhľade obce skôr naopak.

Otázka znie ako to riešiť? Mnohé z týchto reklám je umiestnených na súkromných pozemkoch. Tu ostáva len apelovať na majiteľov pozemkov aby prehodnotili svoj prístup k danej veci. V prípade verejných priestorov, treba nastaviť  pravidlá udeľovania povolení, ktoré v konečnom dôsledku podpisuje starosta.

Pre vašu pSmerovník na vstuperedstavu prikladám fotografie súčasného stavu, ako aj návrh ako by vstup do obce mohol vyzerať.

Touto cestou chcem poďakovať pánom Andrejovi Režuchovi a Mirovi Drahošovi, ktorí pripravili pracovné návrhy ako aj všetkým členom združenia PRO LOZORNO.     

Chcete byť informovaný čo je nové v mojom blogu? Registrujte sa.

Advertisement