Prečo som nehlasoval za plat starostu

Počas posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva sa okrem iného schvaľoval aj plat starostu. Plat starostu sa podla zákona prehodnocuje každý rok. Podľa nasledujúceho vzorca  vychádza starostovi plat 1698,84 eur.

1,98 (koeficient podľa počtu obyvateľov) x 858 EUR (priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve v r. 2014) = 1698,84 EUR

Obecné zastupiteľstvo môže schváliť aj zvýšenie platu starostu. Tak sa stalo v roku 2011 kedy bol plat zvýšený o 35%. S rovnakým navýšením bol schvaľovaný plat až do súčasnosti.

Každý z nás niekde pracuje a dostáva za svoju prácu odmenu. Zvýšenie platu je spojené so spokojnosťou zamestnávateľa s našou prácou alebo s dobrými hospodárskymi výsledkami firmy. Zvýšenie platu nie je niečo automatické a pravidelné. O to viac by toto rozumné pravidlo malo platiť ak ide o verejné financie našej obce.

Preto som navrhol na poslednom zasadnutí, aby zastupiteľstvo schvaľovalo navýšenie platu starostu každý štvrťrok na základe dosiahnutých výsledkov práce. Starosta sa rozkričal, že kde beriem odvahu niečo také navrhovať a že on nebude počúvať takéto návrhy. Môj návrh neprešiel. Obecné zastupiteľstvo schválilo väčšinou automatické zvýšenie platu starostu o 35 % na 2293,43 EUR každý mesiac.

A to nie je všetko. Na tomto mieste som Vám chcel sprístupniť zvukový záznam so spomínaného schvaľovania (začiatkom roka obecné zastupiteľstvo schválilo, že všetky zasadnutia budú nahrávané a zverejňované na web stránke obci). Požiadal som starostu o záznam. Dostal som odpoveď, že zvukový záznam sa “stratil”….

S úctou,

Ľuboš Tvrdoň

Chcete byť informovaný čo je nové v mojom blogu? Registrujte sa.

Advertisement